Từ khóa tìm kiếm: đương sắt đô thị

Bộ trưởng Thăng lý giải việc mua 13 đoàn tàu của Trung Quốc

Bộ trưởng Đinh La Thăng muốn thay nhà thầu Trung Quốc vì năng lực yếu kém nhưng không được, do những ràng buộc trong Hiệp định ký kết.