Từ khóa tìm kiếm: duy trì 62 chốt kiểm soát

Bình Phước duy trì 62 chốt kiểm soát dọc biên giới để phòng dịch Covid-19
Bình Phước duy trì 62 chốt kiểm soát dọc biên giới để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Phước cho biết, đang duy trì 62 chốt chặn với hàng trăm chiến sĩ trên tuyến biên giới, nhằm kiểm soát tốt xuất nhập cảnh trái phép.

Bình Phước duy trì 62 chốt kiểm soát dọc biên giới để phòng dịch Covid-19

Bình Phước duy trì 62 chốt kiểm soát dọc biên giới để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Phước cho biết, đang duy trì 62 chốt chặn với hàng trăm chiến sĩ trên tuyến biên giới, nhằm kiểm soát tốt xuất nhập cảnh trái phép.