Từ khóa tìm kiếm: duy trì hà nội đẹp

Duy trì Hà Nội đẹp không chỉ những ngày Thượng đỉnh Mỹ - Triều
Duy trì Hà Nội đẹp không chỉ những ngày Thượng đỉnh Mỹ - Triều

VOV.VN -Bộ mặt Hà Nội đã có thay đổi rõ rệt dịp Hội nghị Thượng đỉnh vừa qua và người dân, lãnh đạo Thành phố mong sự thay đổi này được duy trì quanh năm

Duy trì Hà Nội đẹp không chỉ những ngày Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Duy trì Hà Nội đẹp không chỉ những ngày Thượng đỉnh Mỹ - Triều

VOV.VN -Bộ mặt Hà Nội đã có thay đổi rõ rệt dịp Hội nghị Thượng đỉnh vừa qua và người dân, lãnh đạo Thành phố mong sự thay đổi này được duy trì quanh năm