Từ khóa tìm kiếm: ECDC

EU cảnh báo Anh chưa qua đỉnh dịch Covid-19
EU cảnh báo Anh chưa qua đỉnh dịch Covid-19

Giám đốc cơ quan kiểm soát dịch bệnh EU nói đà tăng ca Covid-19 tại Anh chưa thay đổi đáng kể, trái ngược tuyên bố của Thủ tướng Anh Johnson.

EU cảnh báo Anh chưa qua đỉnh dịch Covid-19

EU cảnh báo Anh chưa qua đỉnh dịch Covid-19

Giám đốc cơ quan kiểm soát dịch bệnh EU nói đà tăng ca Covid-19 tại Anh chưa thay đổi đáng kể, trái ngược tuyên bố của Thủ tướng Anh Johnson.