Từ khóa tìm kiếm: ép kết tội

Thẩm phán Thái Lan rút súng tự sát sau khi tuyên án
Thẩm phán Thái Lan rút súng tự sát sau khi tuyên án

Vị thẩm phán tuyên trắng án cho 5 bị cáo, sau đó rút súng bắn vào ngực nhằm tự sát trước sự chứng kiến của nhiều người tại tòa.

Thẩm phán Thái Lan rút súng tự sát sau khi tuyên án

Thẩm phán Thái Lan rút súng tự sát sau khi tuyên án

Vị thẩm phán tuyên trắng án cho 5 bị cáo, sau đó rút súng bắn vào ngực nhằm tự sát trước sự chứng kiến của nhiều người tại tòa.