Từ khóa tìm kiếm: F1.

Quảng Nam bố trí phương tiện đưa đón và phòng thi riêng cho thí sinh F1, F2
Quảng Nam bố trí phương tiện đưa đón và phòng thi riêng cho thí sinh F1, F2

VOV.VN - Thí sinh diện F1, F2 ở Quảng Nam sẽ được bố trí xe đưa đón, thi phòng riêng. Thí sinh, cán bộ, nhân viên làm công tác thi phải khai báo y tế bắt buộc.

Quảng Nam bố trí phương tiện đưa đón và phòng thi riêng cho thí sinh F1, F2

Quảng Nam bố trí phương tiện đưa đón và phòng thi riêng cho thí sinh F1, F2

VOV.VN - Thí sinh diện F1, F2 ở Quảng Nam sẽ được bố trí xe đưa đón, thi phòng riêng. Thí sinh, cán bộ, nhân viên làm công tác thi phải khai báo y tế bắt buộc.