Từ khóa tìm kiếm: FDI 11 tháng

Thu hút FDI vào Việt Nam 11 tháng: Hà Nội vượt lên dẫn đầu
Thu hút FDI vào Việt Nam 11 tháng: Hà Nội vượt lên dẫn đầu

VOV.VN -Tổng số vốn FDI đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm vào Việt Nam từ đầu năm đến thời điểm 20/11/2018 đạt 23,19 tỷ USD.

Thu hút FDI vào Việt Nam 11 tháng: Hà Nội vượt lên dẫn đầu

Thu hút FDI vào Việt Nam 11 tháng: Hà Nội vượt lên dẫn đầu

VOV.VN -Tổng số vốn FDI đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm vào Việt Nam từ đầu năm đến thời điểm 20/11/2018 đạt 23,19 tỷ USD.

Thêm hơn 20 tỷ USD vốn FDI rót vào nền kinh tế nước ta
Thêm hơn 20 tỷ USD vốn FDI rót vào nền kinh tế nước ta

VOV.VN -Tổng vốn FDI đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 20,22 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước.

Thêm hơn 20 tỷ USD vốn FDI rót vào nền kinh tế nước ta

Thêm hơn 20 tỷ USD vốn FDI rót vào nền kinh tế nước ta

VOV.VN -Tổng vốn FDI đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 20,22 tỷ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước.