Từ khóa tìm kiếm: fdi hà nội

Thu hút đầu tư nước ngoài của Hà Nội có thể đứng đầu cả nước
Thu hút đầu tư nước ngoài của Hà Nội có thể đứng đầu cả nước

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, thu hút dòng vốn FDI của Hà Nội đạt khoảng 7,5 tỷ USD, tăng 2,18 lần so với năm 2017.

Thu hút đầu tư nước ngoài của Hà Nội có thể đứng đầu cả nước

Thu hút đầu tư nước ngoài của Hà Nội có thể đứng đầu cả nước

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, thu hút dòng vốn FDI của Hà Nội đạt khoảng 7,5 tỷ USD, tăng 2,18 lần so với năm 2017.

Thu hút FDI vào Việt Nam 11 tháng: Hà Nội vượt lên dẫn đầu
Thu hút FDI vào Việt Nam 11 tháng: Hà Nội vượt lên dẫn đầu

VOV.VN -Tổng số vốn FDI đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm vào Việt Nam từ đầu năm đến thời điểm 20/11/2018 đạt 23,19 tỷ USD.

Thu hút FDI vào Việt Nam 11 tháng: Hà Nội vượt lên dẫn đầu

Thu hút FDI vào Việt Nam 11 tháng: Hà Nội vượt lên dẫn đầu

VOV.VN -Tổng số vốn FDI đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm vào Việt Nam từ đầu năm đến thời điểm 20/11/2018 đạt 23,19 tỷ USD.

Quý I, Hà Nội thu hút FDI đứng đầu cả nước
Quý I, Hà Nội thu hút FDI đứng đầu cả nước

VOV.VN - Đến 28/3, Hà Nội đã thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) cấp mới và tăng vốn 810,2 triệu USD, tăng 5 lần so cùng kỳ năm trước, đứng đầu cả nước.

Quý I, Hà Nội thu hút FDI đứng đầu cả nước

Quý I, Hà Nội thu hút FDI đứng đầu cả nước

VOV.VN - Đến 28/3, Hà Nội đã thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) cấp mới và tăng vốn 810,2 triệu USD, tăng 5 lần so cùng kỳ năm trước, đứng đầu cả nước.