Từ khóa tìm kiếm: FDR

Lễ nhậm chức ngắn gọn chỉ trong 15 phút của Tổng thống Franklin Roosevelt
Lễ nhậm chức ngắn gọn chỉ trong 15 phút của Tổng thống Franklin Roosevelt

VOV.VN - Lễ nhậm chức năm 1945 của Franklin Roosevelt đặc biệt ở chỗ đó là lần thứ 4 ông tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ và cũng là buổi lễ ngắn gọn nhất, chỉ diễn ra trong vòng 15 phút.

Lễ nhậm chức ngắn gọn chỉ trong 15 phút của Tổng thống Franklin Roosevelt

Lễ nhậm chức ngắn gọn chỉ trong 15 phút của Tổng thống Franklin Roosevelt

VOV.VN - Lễ nhậm chức năm 1945 của Franklin Roosevelt đặc biệt ở chỗ đó là lần thứ 4 ông tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ và cũng là buổi lễ ngắn gọn nhất, chỉ diễn ra trong vòng 15 phút.

Franklin D. Roosevelt – Tổng thống duy nhất của Mỹ 4 lần đắc cử
Franklin D. Roosevelt – Tổng thống duy nhất của Mỹ 4 lần đắc cử

VOV.VN - Trước Tu chính án 22, các tổng thống có thể tranh cử nhiều hơn 2 nhiệm kỳ, nhưng duy nhất Franklin D. Roosevelt là thắng tới 4 cuộc bầu cử liên tiếp.

Franklin D. Roosevelt – Tổng thống duy nhất của Mỹ 4 lần đắc cử

Franklin D. Roosevelt – Tổng thống duy nhất của Mỹ 4 lần đắc cử

VOV.VN - Trước Tu chính án 22, các tổng thống có thể tranh cử nhiều hơn 2 nhiệm kỳ, nhưng duy nhất Franklin D. Roosevelt là thắng tới 4 cuộc bầu cử liên tiếp.