Từ khóa tìm kiếm: Formosa bị phạt gần 600 triệu đồng

Formosa bị phạt gần 600 triệu đồng vì chôn trái phép chất thải
Formosa bị phạt gần 600 triệu đồng vì chôn trái phép chất thải

Tỉnh Hà Tĩnh vừa phạt hành chính hơn 1 tỷ đồng với Công ty Formosa và Công ty môi trường đô thị Kỳ Anh.

Formosa bị phạt gần 600 triệu đồng vì chôn trái phép chất thải

Formosa bị phạt gần 600 triệu đồng vì chôn trái phép chất thải

Tỉnh Hà Tĩnh vừa phạt hành chính hơn 1 tỷ đồng với Công ty Formosa và Công ty môi trường đô thị Kỳ Anh.