Từ khóa tìm kiếm: GAVI

Ấn Độ hoàn tất cung cấp vaccine Covid-19 cho châu Phi
Ấn Độ hoàn tất cung cấp vaccine Covid-19 cho châu Phi

VOV.VN - COVAX hay Cơ chế Tiếp cận Toàn cầu vaccine Covid-19, là sáng kiến toàn cầu nhằm mục đích tạo ra sự tiếp cận công bằng với vaccine Covid-19.

Ấn Độ hoàn tất cung cấp vaccine Covid-19 cho châu Phi

Ấn Độ hoàn tất cung cấp vaccine Covid-19 cho châu Phi

VOV.VN - COVAX hay Cơ chế Tiếp cận Toàn cầu vaccine Covid-19, là sáng kiến toàn cầu nhằm mục đích tạo ra sự tiếp cận công bằng với vaccine Covid-19.

Australia hỗ trợ các nước trong khu vực tiếp cận vaccine Covid-19
Australia hỗ trợ các nước trong khu vực tiếp cận vaccine Covid-19

VOV.VN - Ngoài việc hỗ trợ các nước tiếp cận vaccine Covid-19, Australia cũng đóng góp riêng cho GAVI 300 triệu AUD cho giai đoạn 2021-2025.

Australia hỗ trợ các nước trong khu vực tiếp cận vaccine Covid-19

Australia hỗ trợ các nước trong khu vực tiếp cận vaccine Covid-19

VOV.VN - Ngoài việc hỗ trợ các nước tiếp cận vaccine Covid-19, Australia cũng đóng góp riêng cho GAVI 300 triệu AUD cho giai đoạn 2021-2025.

Vaccine Covid-19 - Cuộc chiến khốc liệt mang danh “chủ nghĩa dân tộc”
Vaccine Covid-19 - Cuộc chiến khốc liệt mang danh “chủ nghĩa dân tộc”

VOV.VN - Vaccine Covid-19 giờ trở thành một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các nước trên thế giới.

Vaccine Covid-19 - Cuộc chiến khốc liệt mang danh “chủ nghĩa dân tộc”

Vaccine Covid-19 - Cuộc chiến khốc liệt mang danh “chủ nghĩa dân tộc”

VOV.VN - Vaccine Covid-19 giờ trở thành một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các nước trên thế giới.

Nhật Bản đóng góp 300 triệu USD cho quỹ phát triển vaccine toàn cầu
Nhật Bản đóng góp 300 triệu USD cho quỹ phát triển vaccine toàn cầu

VOV.VN - Nhật Bản ban đầu cam kết viện trợ 100 triệu USD cho GAVI, tuy nhiên sau đó đã quyết định tăng mức đóng góp thêm 200 triệu USD.

Nhật Bản đóng góp 300 triệu USD cho quỹ phát triển vaccine toàn cầu

Nhật Bản đóng góp 300 triệu USD cho quỹ phát triển vaccine toàn cầu

VOV.VN - Nhật Bản ban đầu cam kết viện trợ 100 triệu USD cho GAVI, tuy nhiên sau đó đã quyết định tăng mức đóng góp thêm 200 triệu USD.