Từ khóa tìm kiếm: ghe tuông mù quáng

Diễn biến mới vụ con rể phóng hoả đốt nhà vợ làm 3 người bị bỏng nặng
Diễn biến mới vụ con rể phóng hoả đốt nhà vợ làm 3 người bị bỏng nặng

VOV.VN - Do bực tức với vợ, Tha ra xe chiết xăng, lấy bật lửa đốt rồi ném vào phòng, gây ra vụ cháy khiến cha vợ, vợ và con riêng của vợ bị bỏng nặng. 

Diễn biến mới vụ con rể phóng hoả đốt nhà vợ làm 3 người bị bỏng nặng

Diễn biến mới vụ con rể phóng hoả đốt nhà vợ làm 3 người bị bỏng nặng

VOV.VN - Do bực tức với vợ, Tha ra xe chiết xăng, lấy bật lửa đốt rồi ném vào phòng, gây ra vụ cháy khiến cha vợ, vợ và con riêng của vợ bị bỏng nặng.