Từ khóa tìm kiếm: Ghép phổi thành công

Ghép phổi thành công - thành tựu tiêu biểu ngành y tế năm 2018
Ghép phổi thành công - thành tựu tiêu biểu ngành y tế năm 2018

VOV.VN -Đạt nhiều thành tựu trong sản xuất vaccine; thực hiện ghép phổi thành công từ người cho chết não… là những sự kiện tiêu biểu của ngành y tế năm 2018.

Ghép phổi thành công - thành tựu tiêu biểu ngành y tế năm 2018

Ghép phổi thành công - thành tựu tiêu biểu ngành y tế năm 2018

VOV.VN -Đạt nhiều thành tựu trong sản xuất vaccine; thực hiện ghép phổi thành công từ người cho chết não… là những sự kiện tiêu biểu của ngành y tế năm 2018.

14 giờ phẫu thuật ghép phổi cứu bệnh nhân 17 tuổi khỏi cửa tử
14 giờ phẫu thuật ghép phổi cứu bệnh nhân 17 tuổi khỏi cửa tử

VOV.VN- Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công kỹ thuật ghép hai phổi từ người cho chết não và trao lại sự sống cho một bệnh nhân khác mới 17 tuổi.

14 giờ phẫu thuật ghép phổi cứu bệnh nhân 17 tuổi khỏi cửa tử

14 giờ phẫu thuật ghép phổi cứu bệnh nhân 17 tuổi khỏi cửa tử

VOV.VN- Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện thành công kỹ thuật ghép hai phổi từ người cho chết não và trao lại sự sống cho một bệnh nhân khác mới 17 tuổi.