Từ khóa tìm kiếm: ghép ruột

Việt Nam lần đầu ghép ruột thành công từ người cho sống
Việt Nam lần đầu ghép ruột thành công từ người cho sống

VOV.VN - Học viện Quân y cho biết đã thực hiện thành công ca ghép ruột trên người từ người cho sống đầu tiên ở Việt Nam tại Bệnh viện Quân Y 103. Việt Nam đã ghi danh vào trong số 22 nước thực hiện được kỹ thuật ghép ruột thành công trên thế giới.

Việt Nam lần đầu ghép ruột thành công từ người cho sống

Việt Nam lần đầu ghép ruột thành công từ người cho sống

VOV.VN - Học viện Quân y cho biết đã thực hiện thành công ca ghép ruột trên người từ người cho sống đầu tiên ở Việt Nam tại Bệnh viện Quân Y 103. Việt Nam đã ghi danh vào trong số 22 nước thực hiện được kỹ thuật ghép ruột thành công trên thế giới.

Bộ Y tế: BV Quân y 103 đã làm chủ kỹ thuật ghép ruột từ người cho sống
Bộ Y tế: BV Quân y 103 đã làm chủ kỹ thuật ghép ruột từ người cho sống

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá cao sự chủ động tìm tòi, học hỏi của đội ngũ y bác sỹ đã làm chủ kỹ thuật ghép ruột từ người cho sống.

Bộ Y tế: BV Quân y 103 đã làm chủ kỹ thuật ghép ruột từ người cho sống

Bộ Y tế: BV Quân y 103 đã làm chủ kỹ thuật ghép ruột từ người cho sống

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá cao sự chủ động tìm tòi, học hỏi của đội ngũ y bác sỹ đã làm chủ kỹ thuật ghép ruột từ người cho sống.

Việt Nam thực hiện ghép ruột thành công cho 2 bệnh nhân
Việt Nam thực hiện ghép ruột thành công cho 2 bệnh nhân

VOV.VN - Học viện Quân y cho biết vừa thực hiện thành công kỹ thuật ghép ruột cho 2 bệnh nhân từ người cho còn sống.

Việt Nam thực hiện ghép ruột thành công cho 2 bệnh nhân

Việt Nam thực hiện ghép ruột thành công cho 2 bệnh nhân

VOV.VN - Học viện Quân y cho biết vừa thực hiện thành công kỹ thuật ghép ruột cho 2 bệnh nhân từ người cho còn sống.