Từ khóa tìm kiếm: giá bán lẻ xăng dầu

Giá xăng tăng nhẹ, giá các loại dầu giảm
Giá xăng tăng nhẹ, giá các loại dầu giảm

VOV.VN - Giá xăng E5RON92 tăng 255 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 351 đồng/lít giá các loại dầu giảm từ 575 - 94 đồng/lít từ 15h00 chiều nay (15/11).

Giá xăng tăng nhẹ, giá các loại dầu giảm

Giá xăng tăng nhẹ, giá các loại dầu giảm

VOV.VN - Giá xăng E5RON92 tăng 255 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 351 đồng/lít giá các loại dầu giảm từ 575 - 94 đồng/lít từ 15h00 chiều nay (15/11).

Giá xăng dầu tăng 2 lần liên tiếp trong tháng 7
Giá xăng dầu tăng 2 lần liên tiếp trong tháng 7

VOV.VN - Giá xăng E5RON92 tăng 626 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 718 đồng/lít và giá các loại dầu tăng từ 22 - 760 đồng/lít/kg.

Giá xăng dầu tăng 2 lần liên tiếp trong tháng 7

Giá xăng dầu tăng 2 lần liên tiếp trong tháng 7

VOV.VN - Giá xăng E5RON92 tăng 626 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 718 đồng/lít và giá các loại dầu tăng từ 22 - 760 đồng/lít/kg.

Giá xăng dầu tăng trở lại sau 3 lần giảm liên tiếp
Giá xăng dầu tăng trở lại sau 3 lần giảm liên tiếp

VOV.VN - Giá xăng E5RON92 tăng 420 đồng/lít, xăng RON95 tăng 383 đồng/lít; giá các mặt hàng dầu tăng từ 105 - 326 đồng/lít/kg.

Giá xăng dầu tăng trở lại sau 3 lần giảm liên tiếp

Giá xăng dầu tăng trở lại sau 3 lần giảm liên tiếp

VOV.VN - Giá xăng E5RON92 tăng 420 đồng/lít, xăng RON95 tăng 383 đồng/lít; giá các mặt hàng dầu tăng từ 105 - 326 đồng/lít/kg.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h chiều nay
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h chiều nay

VOV.VN - Giá xăng RON95-III giảm 380 đồng/lít; Xăng E5RON92 giảm 269 đồng/lít và giá các loại dầu giảm từ 197 – 220 đồng/lít/kg.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h chiều nay

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15h chiều nay

VOV.VN - Giá xăng RON95-III giảm 380 đồng/lít; Xăng E5RON92 giảm 269 đồng/lít và giá các loại dầu giảm từ 197 – 220 đồng/lít/kg.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ 16h00 hôm nay
Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ 16h00 hôm nay

VOV.VN - Giá xăng E5RON92 tăng 985 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 956 đồng/lít; giá các loại dầu tăng từ 311 – 363 đồng/lít.kg.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ 16h00 hôm nay

Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ 16h00 hôm nay

VOV.VN - Giá xăng E5RON92 tăng 985 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 956 đồng/lít; giá các loại dầu tăng từ 311 – 363 đồng/lít.kg.

Tiếp tục xả mạnh Quỹ bình ổn để giữ giá xăng dầu
Tiếp tục xả mạnh Quỹ bình ổn để giữ giá xăng dầu

VOV.VN - Giá bán các mặt hàng xăng, dầu tiêu dùng được giữ nguyên so với kỳ điều chỉnh giá lần trước (ngày 23/5).  

Tiếp tục xả mạnh Quỹ bình ổn để giữ giá xăng dầu

Tiếp tục xả mạnh Quỹ bình ổn để giữ giá xăng dầu

VOV.VN - Giá bán các mặt hàng xăng, dầu tiêu dùng được giữ nguyên so với kỳ điều chỉnh giá lần trước (ngày 23/5).  

Giá xăng không thay đổi, giá dầu diesel tăng 150 đồng/lít
Giá xăng không thay đổi, giá dầu diesel tăng 150 đồng/lít

VOV.VN - Từ 15h00 chiều 5/12, giá xăng dầu không thay đổi so với mức giá cũ, chỉ có mặt hàng dầu diesel tăng thêm 150 đồng/lít.

Giá xăng không thay đổi, giá dầu diesel tăng 150 đồng/lít

Giá xăng không thay đổi, giá dầu diesel tăng 150 đồng/lít

VOV.VN - Từ 15h00 chiều 5/12, giá xăng dầu không thay đổi so với mức giá cũ, chỉ có mặt hàng dầu diesel tăng thêm 150 đồng/lít.

Giá xăng dầu có thể được giữ nguyên trong kỳ điều chỉnh ngày 5/12
Giá xăng dầu có thể được giữ nguyên trong kỳ điều chỉnh ngày 5/12

VOV.VN - Giá xăng dầu tại thị trường nhập khẩu tăng không lớn, giá điện cũng mới tăng là những yếu tố cần xem xét trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu lần này.

Giá xăng dầu có thể được giữ nguyên trong kỳ điều chỉnh ngày 5/12

Giá xăng dầu có thể được giữ nguyên trong kỳ điều chỉnh ngày 5/12

VOV.VN - Giá xăng dầu tại thị trường nhập khẩu tăng không lớn, giá điện cũng mới tăng là những yếu tố cần xem xét trong kỳ điều chỉnh giá xăng dầu lần này.

Giá xăng xăng tăng mạnh từ 15h chiều nay
Giá xăng xăng tăng mạnh từ 15h chiều nay

VOV.VN - Giá xăng RON 92 tăng 461 đồng/lít, xăng E5 tăng 431 đồng/lít và các mặt hàng dầu giữ nguyên mức giá trừ dầu mazut tăng 8 đồng/kg.

Giá xăng xăng tăng mạnh từ 15h chiều nay

Giá xăng xăng tăng mạnh từ 15h chiều nay

VOV.VN - Giá xăng RON 92 tăng 461 đồng/lít, xăng E5 tăng 431 đồng/lít và các mặt hàng dầu giữ nguyên mức giá trừ dầu mazut tăng 8 đồng/kg.

Dự báo giá xăng dầu sẽ tăng trong ngày hôm nay
Dự báo giá xăng dầu sẽ tăng trong ngày hôm nay

VOV.VN - Theo tính toán của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, trong kỳ điều chỉnh này giá các mặt hàng xăng dầu có thể sẽ tăng nhẹ từ 100 - 300 đồng/lít.

Dự báo giá xăng dầu sẽ tăng trong ngày hôm nay

Dự báo giá xăng dầu sẽ tăng trong ngày hôm nay

VOV.VN - Theo tính toán của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, trong kỳ điều chỉnh này giá các mặt hàng xăng dầu có thể sẽ tăng nhẹ từ 100 - 300 đồng/lít.