Từ khóa tìm kiếm: gia đình 6 người bị giết

Hình ảnh Bộ trưởng Trần Đại Quang thị sát hiện trường vụ thảm sát
Hình ảnh Bộ trưởng Trần Đại Quang thị sát hiện trường vụ thảm sát

Sau khi khảo sát hiện trường, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã đến thắp nhang cho các nạn nhân trong vụ thảm sát ở Bình Phước.

Hình ảnh Bộ trưởng Trần Đại Quang thị sát hiện trường vụ thảm sát

Hình ảnh Bộ trưởng Trần Đại Quang thị sát hiện trường vụ thảm sát

Sau khi khảo sát hiện trường, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã đến thắp nhang cho các nạn nhân trong vụ thảm sát ở Bình Phước.