Từ khóa tìm kiếm: giá thành xây dựng

Vật liệu xây dựng tăng giá mạnh“đội” giá thành xây dựng lên cao
Vật liệu xây dựng tăng giá mạnh“đội” giá thành xây dựng lên cao

Giá các vật liệu xây dựng đều tăng, có loại tăng gần gấp đôi nên giá xây dựng năm nay cũng được điều chỉnh tăng tương ứng.

Vật liệu xây dựng tăng giá mạnh“đội” giá thành xây dựng lên cao

Vật liệu xây dựng tăng giá mạnh“đội” giá thành xây dựng lên cao

Giá các vật liệu xây dựng đều tăng, có loại tăng gần gấp đôi nên giá xây dựng năm nay cũng được điều chỉnh tăng tương ứng.

Người Việt đánh giá chung cư cao cấp là phải đắt tiền?
Người Việt đánh giá chung cư cao cấp là phải đắt tiền?

VOV.VN -Người Việt nhìn vào giá thành xây dựng của căn hộ để đánh giá cao cấp hay thấp cấp. Trong khi tiêu chí của thế giới là căn hộ càng xanh càng cao cấp.

Người Việt đánh giá chung cư cao cấp là phải đắt tiền?

Người Việt đánh giá chung cư cao cấp là phải đắt tiền?

VOV.VN -Người Việt nhìn vào giá thành xây dựng của căn hộ để đánh giá cao cấp hay thấp cấp. Trong khi tiêu chí của thế giới là căn hộ càng xanh càng cao cấp.

Giá cát xây dựng tăng cao chỉ mang tính chất thời điểm
Giá cát xây dựng tăng cao chỉ mang tính chất thời điểm

VOV.VN - Khi các địa phương tăng cường quản lý chống cát tặc, cát lậu giá cát có tăng nhưng chỉ mang tính chất thời điểm và thị trường sẽ có sự điều chỉnh.

Giá cát xây dựng tăng cao chỉ mang tính chất thời điểm

Giá cát xây dựng tăng cao chỉ mang tính chất thời điểm

VOV.VN - Khi các địa phương tăng cường quản lý chống cát tặc, cát lậu giá cát có tăng nhưng chỉ mang tính chất thời điểm và thị trường sẽ có sự điều chỉnh.