Từ khóa tìm kiếm: giá vải thiều tại trung quốc

Quả vải Trung Quốc giảm sản lượng giá tăng là cơ hội cho Việt Nam
Quả vải Trung Quốc giảm sản lượng giá tăng là cơ hội cho Việt Nam

VOV.VN - Do ảnh hưởng thời tiết nên sản lượng vải tại thị trường nội địa Trung Quốc giảm nhưng giá bình quân dự kiến sẽ cao hơn năm 2018.

Quả vải Trung Quốc giảm sản lượng giá tăng là cơ hội cho Việt Nam

Quả vải Trung Quốc giảm sản lượng giá tăng là cơ hội cho Việt Nam

VOV.VN - Do ảnh hưởng thời tiết nên sản lượng vải tại thị trường nội địa Trung Quốc giảm nhưng giá bình quân dự kiến sẽ cao hơn năm 2018.