Từ khóa tìm kiếm: Giá vàng tuần tới

Giá vàng tuần tới: Chuyên gia dự báo giảm, nhà đầu tư đoán tăng
Giá vàng tuần tới: Chuyên gia dự báo giảm, nhà đầu tư đoán tăng

VOV.VN - Dự báo giá vàng tuần tới, nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ giảm, trong khi đó nhà đầu lại kỳ vọng giá vàng sẽ tăng.

Giá vàng tuần tới: Chuyên gia dự báo giảm, nhà đầu tư đoán tăng

Giá vàng tuần tới: Chuyên gia dự báo giảm, nhà đầu tư đoán tăng

VOV.VN - Dự báo giá vàng tuần tới, nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng sẽ giảm, trong khi đó nhà đầu lại kỳ vọng giá vàng sẽ tăng.