Từ khóa tìm kiếm: giá xăng dầu

Cần xem lại quỹ bình ổn xăng dầu
Cần xem lại quỹ bình ổn xăng dầu

Các chuyên gia nhận định, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ít hiệu quả, vì thế cần xem xét lại cách thức hoạt động của quỹ này để đảm bảo quyền lợi người dân.

Cần xem lại quỹ bình ổn xăng dầu

Cần xem lại quỹ bình ổn xăng dầu

Các chuyên gia nhận định, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ít hiệu quả, vì thế cần xem xét lại cách thức hoạt động của quỹ này để đảm bảo quyền lợi người dân.