Từ khóa tìm kiếm: giải Bạc cuộc thi Olympic Toán quốc tế Singapore và Châu Á SASMO

Học sinh UK Academy đoạt giải Bạc cuộc thi Olympic Toán SASMO

VOV.VN -Em Trần Linh Khoa, học sinh  lớp 6.2 trường  Quốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc UK Academy vừa xuất sắc đoạt giải Bạc trong cuộc thi.