Từ khóa tìm kiếm: giải đấu

Sở Văn hóa-Thể thao TP HCM chấm dứt hợp đồng với tay vợt vô kỷ luật
Sở Văn hóa-Thể thao TP HCM chấm dứt hợp đồng với tay vợt vô kỷ luật

VOV.VN -Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM đã có quyết định chấm dứt hợp đồng thử việc với tay vợt Hoàng Thành Trung.

Sở Văn hóa-Thể thao TP HCM chấm dứt hợp đồng với tay vợt vô kỷ luật

Sở Văn hóa-Thể thao TP HCM chấm dứt hợp đồng với tay vợt vô kỷ luật

VOV.VN -Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM đã có quyết định chấm dứt hợp đồng thử việc với tay vợt Hoàng Thành Trung.