Từ khóa tìm kiếm: Giai đoạn 2 của dự án

EVN SPC triển khai dự án cấp điện cho hơn 1.800 hộ dân ở Hậu Giang
EVN SPC triển khai dự án cấp điện cho hơn 1.800 hộ dân ở Hậu Giang

VOV.VN - Giai đoạn 1 dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2015 – 2020 sẽ đảm bảo cấp điện cho hơn 1.800 hộ dân.

EVN SPC triển khai dự án cấp điện cho hơn 1.800 hộ dân ở Hậu Giang

EVN SPC triển khai dự án cấp điện cho hơn 1.800 hộ dân ở Hậu Giang

VOV.VN - Giai đoạn 1 dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2015 – 2020 sẽ đảm bảo cấp điện cho hơn 1.800 hộ dân.

Ngư dân Lý Sơn lo lắng không có nơi neo đậu tàu thuyền
Ngư dân Lý Sơn lo lắng không có nơi neo đậu tàu thuyền

VOV.VN - Dự án vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn đã chuyển sang giai đoạn 2 nhưng từ đầu năm 2014 đến nay đã phải dừng thi công vì thiếu vốn.

Ngư dân Lý Sơn lo lắng không có nơi neo đậu tàu thuyền

Ngư dân Lý Sơn lo lắng không có nơi neo đậu tàu thuyền

VOV.VN - Dự án vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn đã chuyển sang giai đoạn 2 nhưng từ đầu năm 2014 đến nay đã phải dừng thi công vì thiếu vốn.