Từ khóa tìm kiếm: giải pháp quân sự

Chiến sự Libya: Những giải pháp khó “vẹn đôi đường”
Chiến sự Libya: Những giải pháp khó “vẹn đôi đường”

VOV.VN - Dù lựa chọn giải pháp chính trị hay quân sự, cuộc giao tranh ở Libya vẫn không thể kết thúc trong “ngày một, ngày hai”.

Chiến sự Libya: Những giải pháp khó “vẹn đôi đường”

Chiến sự Libya: Những giải pháp khó “vẹn đôi đường”

VOV.VN - Dù lựa chọn giải pháp chính trị hay quân sự, cuộc giao tranh ở Libya vẫn không thể kết thúc trong “ngày một, ngày hai”.