Từ khóa tìm kiếm: giải tỏa làm sân bay Long Thành

Xã Suối Trầu trước “giờ G” giải tỏa trắng để làm sân bay Long Thành
Xã Suối Trầu trước “giờ G” giải tỏa trắng để làm sân bay Long Thành

VOV.VN -Suối Trầu là xã giải tỏa trắng của huyện Long Thành để phục vụ dự án sân bay quốc tế Long Thành. Từ ngày 1/6 tới, cái tên xã Suối Trầu sẽ không còn nữa.

Xã Suối Trầu trước “giờ G” giải tỏa trắng để làm sân bay Long Thành

Xã Suối Trầu trước “giờ G” giải tỏa trắng để làm sân bay Long Thành

VOV.VN -Suối Trầu là xã giải tỏa trắng của huyện Long Thành để phục vụ dự án sân bay quốc tế Long Thành. Từ ngày 1/6 tới, cái tên xã Suối Trầu sẽ không còn nữa.