Từ khóa tìm kiếm: giảm chi phí chăm sóc

Sáng chế máy băm cành thanh long giúp tăng lợi nhuận cho người dân
Sáng chế máy băm cành thanh long giúp tăng lợi nhuận cho người dân

VOV.VN - Trước đây để xử lý khoảng 1 tấn dây thanh người dân phải tốn 300.000 đồng tiền công, nhưng với máy băm cành chi phí phải bỏ ra rất ít .

Sáng chế máy băm cành thanh long giúp tăng lợi nhuận cho người dân

Sáng chế máy băm cành thanh long giúp tăng lợi nhuận cho người dân

VOV.VN - Trước đây để xử lý khoảng 1 tấn dây thanh người dân phải tốn 300.000 đồng tiền công, nhưng với máy băm cành chi phí phải bỏ ra rất ít .

Trồng mía trên cánh đồng lớn: Chi phí giảm, lãi tăng gấp đôi
Trồng mía trên cánh đồng lớn: Chi phí giảm, lãi tăng gấp đôi

VOV.VN - Chi phí xây dựng cánh đồng lớn giảm hơn so với cách làm thủ công trong khi đó năng suất, chất lượng mía cao làm tăng lợi nhuận. 

Trồng mía trên cánh đồng lớn: Chi phí giảm, lãi tăng gấp đôi

Trồng mía trên cánh đồng lớn: Chi phí giảm, lãi tăng gấp đôi

VOV.VN - Chi phí xây dựng cánh đồng lớn giảm hơn so với cách làm thủ công trong khi đó năng suất, chất lượng mía cao làm tăng lợi nhuận.