Từ khóa tìm kiếm: Giám đốc Nguyễn Kim Sơn

Đài Tiếng nói Việt Nam ký kết hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội

VOV.VN- Hôm nay (22/5), Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ, Giám đốc ĐHQG Hà Nội Nguyễn Kim Sơn đã thống nhất ký kết kế hoạch hợp tác giai đoạn 2018-2020.