Từ khóa tìm kiếm: giám đốc trung tâm truyền thông quảng ninh

Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh
Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

VOV.VN - Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh là cơ quan mới được hợp nhất từ 4 đơn vị báo chí truyền thông của tỉnh này.

Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh

VOV.VN - Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh là cơ quan mới được hợp nhất từ 4 đơn vị báo chí truyền thông của tỉnh này.