Từ khóa tìm kiếm: giảm giá sản phẩm của apple

iPhone, iPad giảm giá tới 3 triệu đồng 'xả hàng' chờ iPhone 7 về VN
iPhone, iPad giảm giá tới 3 triệu đồng 'xả hàng' chờ iPhone 7 về VN

iPhone 7 dự kiến đầu tháng sau mới về Việt Nam nhưng hàng loạt sản phẩm Apple đã được giảm giá để đẩy hàng.

iPhone, iPad giảm giá tới 3 triệu đồng 'xả hàng' chờ iPhone 7 về VN

iPhone, iPad giảm giá tới 3 triệu đồng 'xả hàng' chờ iPhone 7 về VN

iPhone 7 dự kiến đầu tháng sau mới về Việt Nam nhưng hàng loạt sản phẩm Apple đã được giảm giá để đẩy hàng.