Từ khóa tìm kiếm: giảm giá tiêu dùng

Kích cầu tiêu dùng qua Tháng khuyến mại Hà Nội 2017
Kích cầu tiêu dùng qua Tháng khuyến mại Hà Nội 2017

VOV.VN - Tháng khuyến mại có sự tham gia của gần 1.000 doanh nghiệp với trên 1.000 điểm bán hàng, trên 3.000 chương trình khuyến mại.

Kích cầu tiêu dùng qua Tháng khuyến mại Hà Nội 2017

Kích cầu tiêu dùng qua Tháng khuyến mại Hà Nội 2017

VOV.VN - Tháng khuyến mại có sự tham gia của gần 1.000 doanh nghiệp với trên 1.000 điểm bán hàng, trên 3.000 chương trình khuyến mại.