Từ khóa tìm kiếm: giảm giờ làm

Chính phủ thống nhất chưa giảm giờ làm xuống dưới 48 giờ/tuần
Chính phủ thống nhất chưa giảm giờ làm xuống dưới 48 giờ/tuần

VOV.VN - Chính phủ cho rằng đây là vấn đề lớn, hệ trọng, liên quan đến nhiều chủ thể. Vì vậy, chưa trình việc giảm giờ làm việc bình thường tại thời điểm này.

Chính phủ thống nhất chưa giảm giờ làm xuống dưới 48 giờ/tuần

Chính phủ thống nhất chưa giảm giờ làm xuống dưới 48 giờ/tuần

VOV.VN - Chính phủ cho rằng đây là vấn đề lớn, hệ trọng, liên quan đến nhiều chủ thể. Vì vậy, chưa trình việc giảm giờ làm việc bình thường tại thời điểm này.

Microsoft thử cho làm việc 4 ngày/tuần ở Nhật Bản: Năng suất tăng 40%
Microsoft thử cho làm việc 4 ngày/tuần ở Nhật Bản: Năng suất tăng 40%

VOV.VN - Sau khi thử nghiệm áp dụng thời gian làm việc 4 ngày/tuần ở Nhật Bản, Microsoft cho biết năng suất làm việc của các nhân viên của họ tăng gần 40%.

Microsoft thử cho làm việc 4 ngày/tuần ở Nhật Bản: Năng suất tăng 40%

Microsoft thử cho làm việc 4 ngày/tuần ở Nhật Bản: Năng suất tăng 40%

VOV.VN - Sau khi thử nghiệm áp dụng thời gian làm việc 4 ngày/tuần ở Nhật Bản, Microsoft cho biết năng suất làm việc của các nhân viên của họ tăng gần 40%.

Giảm giờ làm có thể dẫn tới thu hẹp sản xuất
Giảm giờ làm có thể dẫn tới thu hẹp sản xuất

VOV.VN - Giải pháp giảm giờ làm việc chưa phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nhất là khi năng suất lao động còn chưa cao so với nhiều nước trong khu vực.

Giảm giờ làm có thể dẫn tới thu hẹp sản xuất

Giảm giờ làm có thể dẫn tới thu hẹp sản xuất

VOV.VN - Giải pháp giảm giờ làm việc chưa phù hợp với điều kiện của Việt Nam, nhất là khi năng suất lao động còn chưa cao so với nhiều nước trong khu vực.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ: Cần thiết thực hiện chế độ làm việc 44 giờ/tuần
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ: Cần thiết thực hiện chế độ làm việc 44 giờ/tuần

VOV.VN -Theo ông Ngọ Duy Hiểu, cần nghiên cứu để điều chỉnh giảm thời gian làm việc từ 48 giờ/tuần xuống còn 44 giờ/tuần.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ: Cần thiết thực hiện chế độ làm việc 44 giờ/tuần

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ: Cần thiết thực hiện chế độ làm việc 44 giờ/tuần

VOV.VN -Theo ông Ngọ Duy Hiểu, cần nghiên cứu để điều chỉnh giảm thời gian làm việc từ 48 giờ/tuần xuống còn 44 giờ/tuần.

Doanh nghiệp sẽ phải thu hẹp sản xuất nếu thực hiện giảm giờ làm
Doanh nghiệp sẽ phải thu hẹp sản xuất nếu thực hiện giảm giờ làm

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp sẽ phải thu hẹp sản xuất và người lao động sẽ mất việc làm nếu thực hiện giảm giờ làm.

Doanh nghiệp sẽ phải thu hẹp sản xuất nếu thực hiện giảm giờ làm

Doanh nghiệp sẽ phải thu hẹp sản xuất nếu thực hiện giảm giờ làm

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp sẽ phải thu hẹp sản xuất và người lao động sẽ mất việc làm nếu thực hiện giảm giờ làm.

Sửa Bộ luật lao động: Có nên tăng ngày nghỉ, giảm giờ làm?
Sửa Bộ luật lao động: Có nên tăng ngày nghỉ, giảm giờ làm?

VOV.VN - Điều 104, Bộ Luật Lao động năm 2012 đã quy định Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

Sửa Bộ luật lao động: Có nên tăng ngày nghỉ, giảm giờ làm?

Sửa Bộ luật lao động: Có nên tăng ngày nghỉ, giảm giờ làm?

VOV.VN - Điều 104, Bộ Luật Lao động năm 2012 đã quy định Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

Dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi) tác động bất lợi tới doanh nghiệp?
Dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi) tác động bất lợi tới doanh nghiệp?

VOV.VN - Một số quy định mới trong dự thảo, nếu được áp dụng sẽ tác động tới nền kinh tế, lợi ích của người lao động và doanh nghiệp.

Dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi) tác động bất lợi tới doanh nghiệp?

Dự thảo Bộ Luật lao động (sửa đổi) tác động bất lợi tới doanh nghiệp?

VOV.VN - Một số quy định mới trong dự thảo, nếu được áp dụng sẽ tác động tới nền kinh tế, lợi ích của người lao động và doanh nghiệp.

Giảm giờ làm việc cho người lao động như thế nào là phù hợp?
Giảm giờ làm việc cho người lao động như thế nào là phù hợp?

VOV.VN -Trong khi cơ quan Nhà nước cho rằng cần giảm giờ làm việc cho người lao động thì đại diện các doanh nghiệp lại đưa ra những lý lẽ khác nhau.

Giảm giờ làm việc cho người lao động như thế nào là phù hợp?

Giảm giờ làm việc cho người lao động như thế nào là phù hợp?

VOV.VN -Trong khi cơ quan Nhà nước cho rằng cần giảm giờ làm việc cho người lao động thì đại diện các doanh nghiệp lại đưa ra những lý lẽ khác nhau.

Tổng Liên đoàn Lao động đề xuất giảm giờ làm xuống 44 giờ/tuần
Tổng Liên đoàn Lao động đề xuất giảm giờ làm xuống 44 giờ/tuần

VOV.VN - Theo cơ quan này, việc đề nghị xem xét giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động vào thời điểm hiện nay là cần thiết và có cơ sở.

Tổng Liên đoàn Lao động đề xuất giảm giờ làm xuống 44 giờ/tuần

Tổng Liên đoàn Lao động đề xuất giảm giờ làm xuống 44 giờ/tuần

VOV.VN - Theo cơ quan này, việc đề nghị xem xét giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động vào thời điểm hiện nay là cần thiết và có cơ sở.

Doanh nghiệp nói đề xuất giảm giờ làm còn 44 giờ/tuần chưa phù hợp
Doanh nghiệp nói đề xuất giảm giờ làm còn 44 giờ/tuần chưa phù hợp

VOV.VN - Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 kiến nghị giữ nguyên thời gian làm việc bình thường là 48 giờ/tuần.

Doanh nghiệp nói đề xuất giảm giờ làm còn 44 giờ/tuần chưa phù hợp

Doanh nghiệp nói đề xuất giảm giờ làm còn 44 giờ/tuần chưa phù hợp

VOV.VN - Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 kiến nghị giữ nguyên thời gian làm việc bình thường là 48 giờ/tuần.