Từ khóa tìm kiếm: giảm hội họp

Cắt giảm kinh phí hội họp, bổ sung nguồn chống Covid-19: Quyết định hợp lòng dân
Cắt giảm kinh phí hội họp, bổ sung nguồn chống Covid-19: Quyết định hợp lòng dân

VOV.VN - Chính phủ thống nhất cắt giảm kinh phí hội họp để bổ sung nguồn phòng, chống dịch Covid-19 là một việc làm thiết thực, giải pháp hữu hiệu để chống lãng phí.

Cắt giảm kinh phí hội họp, bổ sung nguồn chống Covid-19: Quyết định hợp lòng dân

Cắt giảm kinh phí hội họp, bổ sung nguồn chống Covid-19: Quyết định hợp lòng dân

VOV.VN - Chính phủ thống nhất cắt giảm kinh phí hội họp để bổ sung nguồn phòng, chống dịch Covid-19 là một việc làm thiết thực, giải pháp hữu hiệu để chống lãng phí.