Từ khóa tìm kiếm: giám sát thu phí bot

Chủ tịch Quốc hội: Sẽ giám sát việc thu phí BOT
Chủ tịch Quốc hội: Sẽ giám sát việc thu phí BOT

VOV.VN - Trả lời cử tri, Chủ tịch Quốc hội cho biết giám sát về BOT nằm trong chương trình giám sát của Quốc hội trong năm 2017.

Chủ tịch Quốc hội: Sẽ giám sát việc thu phí BOT

Chủ tịch Quốc hội: Sẽ giám sát việc thu phí BOT

VOV.VN - Trả lời cử tri, Chủ tịch Quốc hội cho biết giám sát về BOT nằm trong chương trình giám sát của Quốc hội trong năm 2017.