Từ khóa tìm kiếm: giám sát xử lý đốt rơm rạ

Đến 1/1/2021, Hà Nội sẽ chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ
Đến 1/1/2021, Hà Nội sẽ chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ

VOV.VN - UBND thành phố giao các sở, ngành, các quận, huyện, thị xã thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi đốt, các phụ phẩm cây trồng và chất thải không đúng quy định.

Đến 1/1/2021, Hà Nội sẽ chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ

Đến 1/1/2021, Hà Nội sẽ chấm dứt tình trạng đốt rơm rạ

VOV.VN - UBND thành phố giao các sở, ngành, các quận, huyện, thị xã thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi đốt, các phụ phẩm cây trồng và chất thải không đúng quy định.