Từ khóa tìm kiếm: giảm thu phí

Giảm thời gian thu phí với hầu hết các dự án BOT
Giảm thời gian thu phí với hầu hết các dự án BOT

VOV.VN - Với giá trị quyết toán thấp hơn tổng mức đầu tư dẫn đến thời gian thu phí hoàn vốn chính thức các dự án BOT đã được giảm xuống.

Giảm thời gian thu phí với hầu hết các dự án BOT

Giảm thời gian thu phí với hầu hết các dự án BOT

VOV.VN - Với giá trị quyết toán thấp hơn tổng mức đầu tư dẫn đến thời gian thu phí hoàn vốn chính thức các dự án BOT đã được giảm xuống.

Giảm phí đối phó, chủ đầu tư BOT Biên Hòa không tham vấn tỉnh
Giảm phí đối phó, chủ đầu tư BOT Biên Hòa không tham vấn tỉnh

VOV.VN - Sở Giao thông - Vận tải Đồng Nai khẳng định không hay biết việc nhà đầu tư BOT tuyến tránh Biên Hòa lên danh sách trường hợp được giảm phí qua trạm. 

Giảm phí đối phó, chủ đầu tư BOT Biên Hòa không tham vấn tỉnh

Giảm phí đối phó, chủ đầu tư BOT Biên Hòa không tham vấn tỉnh

VOV.VN - Sở Giao thông - Vận tải Đồng Nai khẳng định không hay biết việc nhà đầu tư BOT tuyến tránh Biên Hòa lên danh sách trường hợp được giảm phí qua trạm.