Từ khóa tìm kiếm: giảm ùn tắc giao thông

Tháo dỡ “lô cốt” đường sắt trên cao để giảm ùn tắc

Hai "lô cốt" gây ùn tắc giao thông trên đường Hồ Tùng Mậu và đường Xuân Thủy đã được công nhân thao dỡ.