Từ khóa tìm kiếm: gian lận thi cử ở hà giang

Xét xử các vụ gian lận thi cử: Nén bạc đã đâm toạc nhân cách!
Xét xử các vụ gian lận thi cử: Nén bạc đã đâm toạc nhân cách!

VOV.VN - “Nhận và đưa hối lộ” - đó mới là bản chất của những vụ gian lận thi cử mà dư luận mong chờ để xử đúng người, đúng tội. 

Xét xử các vụ gian lận thi cử: Nén bạc đã đâm toạc nhân cách!

Xét xử các vụ gian lận thi cử: Nén bạc đã đâm toạc nhân cách!

VOV.VN - “Nhận và đưa hối lộ” - đó mới là bản chất của những vụ gian lận thi cử mà dư luận mong chờ để xử đúng người, đúng tội.