Từ khóa tìm kiếm: giáo dục nghề nghiệp ASEAN

"Hoạt động 3 năm không hiệu quả, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải giải tán"
"Hoạt động 3 năm không hiệu quả, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải giải tán"

VOV.VN - Đây là phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trước Quốc hội sáng 9/11.

"Hoạt động 3 năm không hiệu quả, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải giải tán"

"Hoạt động 3 năm không hiệu quả, cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải giải tán"

VOV.VN - Đây là phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trước Quốc hội sáng 9/11.