Từ khóa tìm kiếm: giao lưu điển hình tiêu biểu

Lan tỏa sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lan tỏa sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

VOV.VN - Những tấm gương bình dị nhưng có sức lan tỏa sâu rộng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Lan tỏa sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lan tỏa sâu rộng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

VOV.VN - Những tấm gương bình dị nhưng có sức lan tỏa sâu rộng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác
Giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác

VOV.VN - Tham gia chương trình giao lưu có 6 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác

Giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác

VOV.VN - Tham gia chương trình giao lưu có 6 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.