Từ khóa tìm kiếm: giáo viên mất việc làm

Sau kỳ thi xét tuyển: Hàng trăm giáo viên có nguy cơ mất việc
Sau kỳ thi xét tuyển: Hàng trăm giáo viên có nguy cơ mất việc

Hơn 100 giáo viên có thời hạn hợp đồng trên 36 tháng ở Quảng Nam đang đứng trước nguy cơ mất việc sau kỳ thi cạnh tranh tuyển viên chức giáo dục.

Sau kỳ thi xét tuyển: Hàng trăm giáo viên có nguy cơ mất việc

Sau kỳ thi xét tuyển: Hàng trăm giáo viên có nguy cơ mất việc

Hơn 100 giáo viên có thời hạn hợp đồng trên 36 tháng ở Quảng Nam đang đứng trước nguy cơ mất việc sau kỳ thi cạnh tranh tuyển viên chức giáo dục.