Từ khóa tìm kiếm: giết người đẩy xác xuống sông Hàn

Làm rõ vụ giết người, đẩy xác xuống sông từ số điện thoại quên ở nhà
Làm rõ vụ giết người, đẩy xác xuống sông từ số điện thoại quên ở nhà

Cho chủ salon số điện thoại của Sang để liên hệ sang tên vì nghĩ đã vứt điện thoại của Sang, không ngờ sim số này nằm trong chiếc điện thoại Sang quên ở nhà

Làm rõ vụ giết người, đẩy xác xuống sông từ số điện thoại quên ở nhà

Làm rõ vụ giết người, đẩy xác xuống sông từ số điện thoại quên ở nhà

Cho chủ salon số điện thoại của Sang để liên hệ sang tên vì nghĩ đã vứt điện thoại của Sang, không ngờ sim số này nằm trong chiếc điện thoại Sang quên ở nhà