Từ khóa tìm kiếm: giết nổ chó mèo

Hà Nội kiên quyết phạt người dắt chó, mèo ra đường không rọ mõm
Hà Nội kiên quyết phạt người dắt chó, mèo ra đường không rọ mõm

VOV.VN -Kiên quyết xử lý vi phạm hành chính đối với việc nuôi chó thả rông, khi đưa ra nơi công cộng không có người dắt, xích, không đeo rọ mõm.

Hà Nội kiên quyết phạt người dắt chó, mèo ra đường không rọ mõm

Hà Nội kiên quyết phạt người dắt chó, mèo ra đường không rọ mõm

VOV.VN -Kiên quyết xử lý vi phạm hành chính đối với việc nuôi chó thả rông, khi đưa ra nơi công cộng không có người dắt, xích, không đeo rọ mõm.