Từ khóa tìm kiếm: gói 62000 tỷ

Đà Nẵng cơ bản hoàn thành chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19
Đà Nẵng cơ bản hoàn thành chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

VOV.VN - Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã cơ bản việc chi trả hỗ trợ cho hơn 80% số đối tượng bị ảnh hưởng trong đợt dịch Covid-19 lần thứ hai.

Đà Nẵng cơ bản hoàn thành chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Đà Nẵng cơ bản hoàn thành chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

VOV.VN - Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã cơ bản việc chi trả hỗ trợ cho hơn 80% số đối tượng bị ảnh hưởng trong đợt dịch Covid-19 lần thứ hai.