Từ khóa tìm kiếm: Greiner GA240

Vụ trang thiết bị y tế kém chất lượng: Có dấu hiệu mua bán lòng vòng
Vụ trang thiết bị y tế kém chất lượng: Có dấu hiệu mua bán lòng vòng

VOV.VN - Máy xét nghiệm sinh hóa Greiner GA240 được bán qua ít nhất 3 công ty trước khi trúng gói thầu số 4 do Sở Y tế Hà Nội tổ chức năm 2009.

Vụ trang thiết bị y tế kém chất lượng: Có dấu hiệu mua bán lòng vòng

Vụ trang thiết bị y tế kém chất lượng: Có dấu hiệu mua bán lòng vòng

VOV.VN - Máy xét nghiệm sinh hóa Greiner GA240 được bán qua ít nhất 3 công ty trước khi trúng gói thầu số 4 do Sở Y tế Hà Nội tổ chức năm 2009.