Từ khóa tìm kiếm: GS.TS Nguyễn Văn Minh

Vẫn có trường sư phạm cố tuyển sinh bằng mọi giá
Vẫn có trường sư phạm cố tuyển sinh bằng mọi giá

VOV.VN -Do phải có học sinh để cân đối thu-chi, có trường sư phạm cố tuyển sinh bằng mọi giá. Đây là hệ lụy của việc thiếu kiểm soát các cơ sở đào tạo...

Vẫn có trường sư phạm cố tuyển sinh bằng mọi giá

Vẫn có trường sư phạm cố tuyển sinh bằng mọi giá

VOV.VN -Do phải có học sinh để cân đối thu-chi, có trường sư phạm cố tuyển sinh bằng mọi giá. Đây là hệ lụy của việc thiếu kiểm soát các cơ sở đào tạo...