Từ khóa tìm kiếm: Hà Nội rà soát công trình công cộng cũ

Hà Nội: Rà soát công trình công cộng cũ, nguy hiểm trên địa bàn
Hà Nội: Rà soát công trình công cộng cũ, nguy hiểm trên địa bàn

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra, rà soát, đánh giá về mức an toàn chịu lực đối với các công trình do đơn vị mình quản lý.

Hà Nội: Rà soát công trình công cộng cũ, nguy hiểm trên địa bàn

Hà Nội: Rà soát công trình công cộng cũ, nguy hiểm trên địa bàn

VOV.VN - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu kiểm tra, rà soát, đánh giá về mức an toàn chịu lực đối với các công trình do đơn vị mình quản lý.