Từ khóa tìm kiếm: Hà Nội sáp nhập xã phường

Hà Nội chưa triển khai sáp nhập xã, phường trong đợt đầu
Hà Nội chưa triển khai sáp nhập xã, phường trong đợt đầu

VOV.VN - Do tính chất đặc thù nên TP Hà Nội đã kiến nghị Chính phủ chưa triển khai việc sáp nhập các xã, phường trong đợt này.

Hà Nội chưa triển khai sáp nhập xã, phường trong đợt đầu

Hà Nội chưa triển khai sáp nhập xã, phường trong đợt đầu

VOV.VN - Do tính chất đặc thù nên TP Hà Nội đã kiến nghị Chính phủ chưa triển khai việc sáp nhập các xã, phường trong đợt này.