Từ khóa tìm kiếm: Hà Nội thu hồi đất

Hà Nội chuẩn bị thu hồi đất của 22 đơn vị, dự án
Hà Nội chuẩn bị thu hồi đất của 22 đơn vị, dự án

VOV.VN - Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội công bố danh sách 22 đơn vị đã có quyết định thu hồi đất do vi phạm về đất đai và đang làm thủ tục giải phóng mặt bằng.

Hà Nội chuẩn bị thu hồi đất của 22 đơn vị, dự án

Hà Nội chuẩn bị thu hồi đất của 22 đơn vị, dự án

VOV.VN - Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội công bố danh sách 22 đơn vị đã có quyết định thu hồi đất do vi phạm về đất đai và đang làm thủ tục giải phóng mặt bằng.