Từ khóa tìm kiếm: Hà Nội tổ chức họp báo thường kỳ cung cấp thông tin cho báo chí

Hà Nội sẽ tổ chức họp báo thường kỳ cung cấp thông tin cho báo chí
Hà Nội sẽ tổ chức họp báo thường kỳ cung cấp thông tin cho báo chí

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức họp báo về thông tin báo chí thường kỳ của UBND thành phố Hà Nội

Hà Nội sẽ tổ chức họp báo thường kỳ cung cấp thông tin cho báo chí

Hà Nội sẽ tổ chức họp báo thường kỳ cung cấp thông tin cho báo chí

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức họp báo về thông tin báo chí thường kỳ của UBND thành phố Hà Nội