Từ khóa tìm kiếm: Hà Trọng Hải

Ông Hà Trọng Hải được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu
Ông Hà Trọng Hải được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

VOV.VN - Ông Hà Trọng Hải được bầu  giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu 47/49, đạt tỷ lệ 95,9%.

Ông Hà Trọng Hải được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

Ông Hà Trọng Hải được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

VOV.VN - Ông Hà Trọng Hải được bầu  giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu 47/49, đạt tỷ lệ 95,9%.